null
LESINSKA CONCEPT – PREMIUM DESIGN STUDIO

Experienced, dynamic, and innovative design studio from Gdynia, Poland. Founded by husband and wife duo, Eryk Piskulski and Zuzanna Lesinska-Piskulska. Her – creative, and colourful personality. Him- technically minded and practical. Together they form the perfect yin & yang of design. With experience in all design styles, they deliver creative interiors that are both thoughtfully considered and exceptionally executed. They strive for the most innovative solutions, and pay attention to the smallest details as well as overall composition. Their main OBJECTIVE is to approach every project individually, respecting the soul and distinct personality of each client. Key FOCUS lies in the function, form and quality of the finished product. Their bespoke designs can be defined as TIMELESS.

LESINSKA CONCEPT – PREMIUM DESIGN STUDIO

Doświadczona, dynamiczna i innowacyjna pracownia projektowa z Gdyni. Założona przez duet – Eryka Piskulskiego i Zuzannę Lesińską-Piskulską. Ona – kreatywna, kolorowa osobowość. On – umysł techniczny o praktycznym podejściu. Razem tworzą idealny yin & yang designu. Posiadając doświadczenie w projektowaniu w różnorodnej stylistyce, tworzą pomysłowe wnętrza, które nie tylko są dokładnie przemyślane, ale i świetnie zrealizowane. Dążą do najbardziej nowatorskich rozwiązań, jednocześnie zwracając uwagę na najdrobniejsze detale i całościową kompozycję. Ich GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM jest traktować każdy projekt indywidualnie, autorsko, szanując duszę i niepowtarzalną osobowość każdego klienta. KONCENTRUJĄ się na funkcjonalności, formie i jakości finalnego produktu. Ich autorskie projekty cechuje PONADCZASOWOŚĆ.

1
FINISHED INTERIORS
1
DESIGNED SQUARE METERS
1
WORKING HOURS
1
HAPPY CLIENTS
null
DESIGN

Bespoke and innovative interior designs in every style.

Prices starting at 150 pln/m2.

Spersonalizowane i nowatorskie projekty wnętrz w każdym stylu.

Ceny już od 150 zł/m2.

null
PROCESS

We offer services tailored to each clients’ brief, and budget.
For our most demanding clients, we offer comprehensive completion of the design through the build phase, sourcing and procurement, to final installation and styling. 


Oferujemy usługi dopasowane do wytycznych i budżetu każdego klienta.
Dla naszych najbardziej wymagających klientów oferujemy kompleksową realizację naszych projektów – od wykonawstwa, poprzez wyszukiwanie dostawców i zamawianie materiałow, aż po końcowe wykończenie i stylizację.

null
COOPERATION

Would you like to learn more about us and what we do? Book a free appointment and come to our studio for a creative chat over coffee.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o nas i naszej pracowni? Umów się na bezpłatne spotkanie i przyjdź do naszej pracowni na kreatywną rozmowę przy kawie.

ZUZANNA LESINSKA – CEO

With a PhD in Arts, I am the ARTISTIC SPIRIT of our team. My key focus is CONCEPTUAL design. I have a very POSITIVE approach both to life and design. In my free time I paint abstracts murals.
-
Jako doktor Akademii Sztuk Pięknych jestem ARTYSTYCZNĄ DUSZĄ naszego zespołu. Podczas projektowania skupiam się na tworzeniu KONCEPCJI. Cechuje mnie bardzo POZYTYWNE podejście zarówno do życia, jak i designu. W wolnych chwilach maluję abstrakcyjne murale.

MONIKA CHOJNACKA – ARCHITECT

I am an enthusiastic individual with a great sense of humour. While designing I particularly like preparing all sorts of technical documentation in AutoCAD. I like extravagant shoes and little dogs.
-
Jestem energiczną osobą z dużym poczuciem humoru. W trakcie projektowania szczególną przyjemość sprawia mi sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznej w AutoCAD. Lubię ekstrawaganckie buty i małe pieski.

Dawid Robaczewski – ARCHITECT

I am an architect that likes to focus on the technical side of the project. I am responsible for working drawings and cost estimates. By nature, I am very patient, communicative, and helpful. My hobby is model-making.
-
Jestem architektem, który lubi skupić sie na technicznej stronie projektu. W naszej pracowni odpowiadam za rysunki wykonawcze oraz kosztorysowanie. Jestem z natury cierpliwy, komunikatywny i pomocny. Moje hobby to modelarstwo.

TIN TIN – THE SCHNAUZER

I am the office PET and I like to BARK.
-
Jestem maskotką pracowni i lubię szczekać.
Menu