LESINSKA CONCEPT – PREMIUM DESIGN STUDIO

Experienced, dynamic and innovative interior design atelier from Gdynia. It’s founder Zuzanna Lesińska, is a POSITIVE, creative and colorful character – the team’s ARTISTIC SOUL. Her designs are aesthetically versatile, imaginative and not only well-conceived, but also perfectly executed. She seeks the most innovative solutions, pays attention to the smallest details and holistic composition. Her KEY CONSIDERATION is to treat every project individually, respecting the soul and unique personality of every client. She CONCENTRATES on the functionality, form and quality of the final product. As a result Lesinska Concept designs are TIMELESS.

LESINSKA CONCEPT – PREMIUM DESIGN STUDIO

Doświadczona, dynamiczna i innowacyjna pracownia projektowa z Gdyni. Założycielka Zuzanna Lesińska to POZYTYWNA, kreatywna i kolorową osobowość – ARTYSTYCZNA DUSZA zespołu. Projektuje w różnorodnej stylistyce i tworzy pomysłowe wnętrza, które nie tylko są dokładnie przemyślane, ale i świetnie zrealizowane. Poszukuje najbardziej nowatorskich rozwiązań i zwraca uwagę na najdrobniejsze detale i całościową kompozycję. Jako GŁÓWNE ZAŁOŻENIE traktuje każdy projekt indywidualnie, szanując duszę i niepowtarzalną osobowość każdego klienta. KONCENTRUJE się na funkcjonalności, formie i jakości finalnego produktu. W efekcie jej projekty stają się PONADCZASOWE. W wolnych chwilach maluje abstrakcyjne murale.

1
FINISHED INTERIORS
1
DESIGNED SQUARE METERS
1
WORKING HOURS
1
HAPPY CLIENTS
null
DESIGN

Bespoke and innovative interior designs in every style.

Prices starting at 220 pln/m2.

Spersonalizowane i nowatorskie projekty wnętrz w każdym stylu.

Ceny już od 220 zł/m2.

null
PROCESS

We offer services tailored to each clients’ brief, and budget.
For our most demanding clients, we offer comprehensive completion of the design through the build phase, sourcing and procurement, to final installation and styling. 


Oferujemy usługi dopasowane do wytycznych i budżetu każdego klienta.
Dla naszych najbardziej wymagających klientów oferujemy kompleksową realizację naszych projektów – od wykonawstwa, poprzez wyszukiwanie dostawców i zamawianie materiałow, aż po końcowe wykończenie i stylizację.

null
COOPERATION

Would you like to learn more about us and what we do? Book a free appointment and come to our studio for a creative chat over coffee.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o nas i naszej pracowni? Umów się na bezpłatne spotkanie i przyjdź do naszej pracowni na kreatywną rozmowę przy kawie.

DR ZUZANNA LESINSKA – CEO

With a PhD in Arts, I am the ARTISTIC SPIRIT of our team. My key focus is CONCEPTUAL design. I have a very POSITIVE approach both to life and design. In my free time I paint abstracts murals.
-
Jako doktor Akademii Sztuk Pięknych jestem ARTYSTYCZNĄ DUSZĄ naszego zespołu. Podczas projektowania skupiam się na tworzeniu KONCEPCJI. Cechuje mnie bardzo POZYTYWNE podejście zarówno do życia, jak i designu. W wolnych chwilach maluję abstrakcyjne murale.

MGR INZ DAREK VOELKNER- ARCHITECT

I’m an experienced architect and a technical mentor on our team with a penchant for monuments. I enjoy overseeing the construction and carrying out the projects. One-man band (architect).
-
Jestem architektem z dużym doświadczeniem. Jestem mentorem technicznym naszego zespołu z zamiłowaniem do zabytków. Lubię prowadzić budowę i realizować inwestycji. Architekt orkiestra.

MGR INZ Dawid Robaczewski – ARCHITECT

I am an architect that likes to focus on the technical side of the project. I am responsible for working drawings and cost estimates. By nature, I am very patient, communicative, and helpful. My hobby is model-making.
-
Jestem architektem, który lubi skupić sie na technicznej stronie projektu. W naszej pracowni odpowiadam za rysunki wykonawcze oraz kosztorysowanie. Jestem z natury cierpliwy, komunikatywny i pomocny. Moje hobby to modelarstwo.

MGR INZ GOSIA SZCZUROWSKA – ARCHITECT

I’m a modernist passionate, in both: architecture and photography. Eagerly, I co-create interior design concepts. I focus on the details. Also, in the studio I produce photo sessions of our projects.
-
Jestem pasjonatką modernizmu zarówno w architekturze jak i fotografii. chętnie współtworzę koncepcję wnętrz. Zwracam uwagę na detale. Realizuje tez sesje zdjęć naszych projektów w pracowni.

MGR INŻ ARCH Milena Adamczyk – ARCHITECT

I am the youngest person in the team. Currently, I am expanding my knowledge in the field of sustainable architecture and the PSYCHOLOGY of architecture and I am involved in the development of new skills in the graphic part of projects - creating VISUALISATIONS. I am passionate about traveling and art.
-
Jestem najmłodszą osobą w zespole. Obecnie poszerzam swoją wiedzę w zakresie architektury zrównoważonej i PSYCHOLOGII architektury oraz jestem zaangażowana w rozwój nowych umiejętności w graficznej części naszych projektów, czyli tworzeniu WIZULIZACJI. Pasjonują mnie podróże oraz sztuka.

MGR INZ MARTYNA SPRENGEL-ARCHITECT

I am an architect intrested in restoring old furniture. In architecture I always look for the spirit of the place and draw my inspirations from traveling and communing with the nature..
-
Jestem architektem. Moim zainteresowaniem jest renowacja starych mebli. W architekturze zawsze poszukuje ducha miejsca, swoje inspiracje czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

JOIN US!

CHCESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ? NAPISZ! WANT TO JOIN US? E-MAIL US.
Menu