Współpraca

Pracownia LESINSKA CONCEPT to jedna z czołowych pracowni architektury i projektowania wnętrz, działająca na terenie Polski. Marka działa na rynku już od ponad 12 lat i przez ten czas udało nam się zdobyć szerokie doświadczenie w branży oraz grono zadowolonych klientów. Nasze projekty były wielokrotnie nagradzane i publikowane nie tylko w Polsce, ale też poza granicami kraju. Artystyczna wizja pozwoliła nam osiągnąć sukces w dziedzinie tworzenia unikalnych wnętrz. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, dla których najważniejsza jest wysoka jakość wykonania z dbałością o detale. Dzięki dużemu zaangażowaniu w pracę i dobrym relacjom z klientami udało nam się zyskać renomę pracowni rzetelnej i przyjaznej dla odbiorców. Dbamy o to, aby każda osoba, która zdecyduje się skorzystać z naszych usług, mogła liczyć na indywidualne podejście i uszanowanie osobistych preferencji.

Współpracując z najlepszymi wykonawcami i rzemieślnikami, tworzymy mocny zgrany team, który cały czas się rozwija i stara osiągać wszystkie wyznaczone cele. W naszej pracy tworzymy autorskie obrazy, które wykorzystujemy do projektowanych przestrzeni, dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć na to, że ich wnętrza będą oryginalne i estetyczne.

Kiedy otrzymujemy zadanie, robimy wszystko, aby każdy element projektu został wykonany w najdrobniejszych detalach. Potrafimy zrealizować wnętrze w skali 1:1 do projektu, uwzględniając indywidualne uwagi klientów. Dzięki temu, że zawsze podchodzimy do naszej pracy profesjonalnie, udało nam się zyskać uznanie wielu inwestorów, którzy powierzają nam do wykonania nie tylko mniejsze wnętrza, ale też większe obiekty.

Aktualnie zajmujemy się między innymi renowacją zabytkowego pałacu w Ziemiełowicach. Wykonujemy projekty wielobranżowe dla rezydencji i obiektów butikowych. W ramach naszych usług można skorzystać także z profesjonalnego doradztwa oraz darmowego niezobowiązującego przygotowania wyceny zlecenia dla zainteresowanych klientów.

The LESINSKA CONCEPT studio is one of the leading architectural and interior design studios operating in Poland and Spain. The brand has been operating on the market for over 12 years and during this time we have managed to gain extensive experience in the industry and a group of satisfied customers. Our projects have been awarded and published many times not only in Poland, but also abroad. The artistic vision allowed us to achieve success in the field of creating unique interiors. Our team consists of experienced specialists for whom the most important thing is high quality workmanship with attention to detail. Thanks to great commitment to work and good relations with clients, we managed to gain the reputation of a reliable and customer-friendly workshop. We make sure that each person who decides to use our services can count on an individual approach and respect for personal preferences.

Working with the best contractors and craftsmen, we create a strong, harmonious team that is constantly developing and trying to achieve all set goals. In our work, we create original images that we use for the designed spaces, thanks to which our clients can count on the fact that their interiors will be original and aesthetic.

When we receive a task, we do everything to ensure that every element of the project is made to the smallest detail. We are able to realize an interior on a 1:1 scale to the project, taking into account individual customer comments. Thanks to the fact that we always approach our work professionally, we have managed to gain the recognition of many investors who entrust us with not only smaller interiors, but also larger facilities.

Currently, we are dealing, among others, with the renovation of the historic palace in Ziemiełowice. We carry out multi-industry projects for residences and boutique facilities. As part of our services, you can also take advantage of professional advice and free, non-binding preparation of an order valuation for interested customers.

LESINSKA CONCEPT

I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 32/6
81-383 GDYNIA POLAND
+48 58 710 90 90 / +48 733 672 672
NIP 586-211-53-53
CONCEPT@LESINSKA.COM
ZAMOWIENIA@LESINSKA.COM

Kamienica Gdańsk 2019

Kamienica Gdańsk 2019-1

Kamienica Gdańsk 2019-2

Kamienica Gdańsk 2019-3

Garnizon Gdańsk 2020

Garnizon Gdańsk 2020-1

Garnizon Gdańsk 2020-2

Garnizon Gdańsk 2020-3

Kamienna Góra Gdynia 2021

Kamienna Góra Gdynia 2021-1

Kamienna Góra Gdynia 2021-2

Kamienna Góra Gdynia 2021-3

Dom Gdynia 2021

Dom Gdynia 2021-1

Dom Gdynia 2021-2

Dom Gdynia 2021-3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Botanica Gdańsk 2022

Botanica Gdańsk 2022-1

Botanica Gdańsk 2022-2

Botanica Gdańsk 2022-2-3

Kawalerka Półwysep 2021

Kawalerka Półwysep 2021-1

Kawalerka Półwysep 2021-2

Kawalerka Półwysep 2021-3

Apartament Gdynia 2022

Apartament Gdynia 2022-1

Apartament Gdynia 2022-2

Apartament Gdynia 2022-3

Menu