null
LESINSKA CONCEPT – PREMIUM DESIGN STUDIO

Experienced, dynamic & open-minded design studio from Poland. Formed by duo of Zuzanna Lesinska-Piskulska and Eryk Piskulski. She-bubbly, creative, conceptual and colorful with attention to detail. He-more reserved, technical, rational and modest with a scrupulous eye to detail. Both form the perfect yin & yang of design. Designing in all styles, they pay attention to smallest detailes and overall composition. At the same time looking for the most innovative solutions. THE PRIDE resides in approaching every project individually, respecting the soul and distinct personality of our every client. KEY FOCUS lies in the funcionality, quality & originality of their projects, brands and materials they use. TIMELESS is what defines their complex designs.

LESINSKA CONCEPT – PREMIUM DESIGN STUDIO

Doświadczona, dynamiczna, nowatorska pracowania projektowa z Polski. Pracownia założona przez duet Zuzannę Lesińską-Piskulską i Eryka Piskulskiego. Ona-szalona artystka, twórcza, koncepcyjna i kolorowa osobowść, dbająca o szczegóły. On bardziej zasadniczy, techniczny, racjonalny i skromny ze skrupulatnym okiem do szczegółów, wizjonerski. Oboje tworzą idealny yin & yang designu. Projektują w różnorodnej stylistyce zwracając uwagę na najmniejsze detale, formę i kompozycję. Jednocześnie poszukują najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Ich ZAŁOŻENIE to traktować każdy projekt indywidualnie, autorsko, szanując duszę i odmienną osobowość każdego klienta. KONCENTRUJĄ się na funkcjonalności, jakości, i oryginalności i projektów, marek i materiałów, z których korzystają. PONADCZASOWOŚĆ to co określa ich autorskie projekty.

1
FINISHED INTERIORS
1
DESIGNED SQUARE METERS
1
WORKING HOURS
1
HAPPY CLIENTS
null
DESIGN

Innovative and unique interior designs in every style from PLN 150 per m2. Contact us!

Nowatorskie i autorskie projekty wnętrz w każdym stylu, cena od 150 zł/m2. Zapraszamy!

null
PROCESS

For the most demanding clients, we offer comprehensive implementation of our projects and constant supervision, orders over performed works in the interior.

Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy kompleksową realizację naszych projektów – wykonawstwo, zamówienia oraz stały nadzór nad realizacją.

null
COOPERATION

We are open for cooperation and we invite You for a non-binding, creative meeting to our office.

Zapraszamy do współpracy i na niezobowiązujące, kreatywne spotkanie do nas do pracowni.

ZUZANNA LESINSKA-PISKULSKA-CEO

With a PHD IN ART I am the ARTISTIC SPIRIT of us two with a very OPTIMISTIC approach to life and DESIGN, yet focusing on highly CONCEPTUAL angle while creating designs. In free time I paint abstracts murals.
-
Z doktoratem Akademii Sztuk Pięknych - Jestem artystyczną duszą z bardzo optymistycznym podejściem do życia i designu, jednakże również bardzo skupiającą się na koncepcji podczas tworzenia projektu. W wolnych chwilach maluję abstrakcyjne murale.

ERYK PISKULSKI-CEO

I am a VISITOR WITH a very TECHNICAL, down to Earth APPROACH. While we create, i KNOW HOW TO COMPLETE ANY of our conceptual IDEAS and turn them into reality. My design ideas mainly deal with technicality and form. I am founder of BETO – concrete manufacture.
-
Jestem wizjonerem z przyziemnym i technicznym podejściem. Podczas procesu twórczego zawsze wiem jak doszlifować nasze pomysły i wcielić je w życie. Moje prace głównie skupiają się na stronie technicznej i formie. Jestem twórcą marki BETO – manufaktura betonu

ADAM SKIERKA

I am an SCIENTIFICT MIND with a great passion for numbers, charts and tables. I am responsible for valuations, ORDERS and acquiring new contractors. I like what I do.
-
Jestem umysłem ścisłym z wielkim zamiłowaniem do liczby, wykresów i tabel. Odpowiedzialny jestem za wyceny, zamówienia i pozyskiwanie nowych kontrahentów. Lubię to co robię.

MONIKA CHOJNACKA

I am an ARCHITECT with a great sense of HUMOR. I enjoy designing and in particular preparing technical documentation in AutoCAD. I like extravagant shoes and little dogs.
-
Jestem architektem z dużym poczuciem humoru. Dużą przyjemność sprawia mi projektowanie a w szczególności sporządzanie dokumentacji technicznej w AutoCAD. Lubię ekstrawaganckie buty i małe pieski.

KAMIL DRZEWIECKI

I am an OPEN-MINDED man who easily makes personal contacts. I am responsible for marketing and sales of BETO brand products. I like DIY pojects.
-
Jestem otwartym człowiekiem, który łatwo nawiązuje kontakty osobiste. Odpowiedzialny jestem za marketing i sprzedaż produktów marki BETO. Lubię majsterkować.

TIN TIN – THE SCHNAUCER

I am the office PET and I like to BARK.
-
Jestem maskotką pracowni i lubię szczekać.
Menu